.

Илиян и Елиза

Повечето от нас си спомнят със сладка носталгия сутрините, когато мама ни обличаше за детска градина, а ние къде будни, къде заспали слушахме с едно ухо приказките по радиото в „Ранобудното петленце”?

Елиза и Илиян са куклени актьори и са решени да върнат „онова детство” за децата днес.

Ето защо те възобновяват рубриката „Ранобудно петленце” и то отново звучи всяка сутрин в 7 без 5 по радиото -  вече и за техните деца. Те сами пишат сценариите на приказките и ги записват ежеседмично. Двамата актьори с цената на много усилия и трудности съумяват да създадат свой собствен куклен театър и вече няколко години изготвят образователни представления за началните курсове в училищата. Правят всичките си представления с много сърце и любов и това е видно от начина, по който ги приемат децата... защото децата са най-искрената публика, тя никога не пляска от учтивост.

Имат представления на теми, съобразени с програмата в училище – за буквите, за цифрите, как да пресичаме, как да мием зъбките правилно и др. Наскоро са започнали телевизионен куклен сериал за деца, защото във времена на криза, когато никой не дава пукната пара за изкуство, пък за децата съвсем, Елиза и Илиян не се отказват да се борят за детството на децата ни. Те са прекрасно семейство с две дъщери и се подкрепят във всичко.