Запомнете!

10 май - замърсени зони в рамките на населените места

17 май - зони за отдих и спорт в близост до населените места

31 май - детски площадки в населените места

7 юни - защитени територии и национални природни паркове

27 юни - река Дунав и речни корита и водоеми в цялата страна

Къде да изхвърлим старите батерии?

За контакти: daizchistim@btv.bg