• 10 май - замърсени зони в рамките на населените места
  • 17 май - зони за отдих и спорт в близост до населените места
  • 31 май - детски площадки в населените места
  • 7 юни - защитени територии и национални природни паркове
  • 27 юни - река Дунав и речни корита и водоеми в цялата страна
За контакти: daizchistim@btv.bg