.
Вход / Регистрация
Рекламни тарифи

Цените в тарифата на bTV са образувани на база задълбочени изследвания на типа и размера на аудиторията във всеки един отрязък на деня, така че да се повиши ефективността на рекламодателите.

Тарифата за всички канали на bMG се променя ежемесечно с едноседмично предизвестие и се счита за официална от момента на публикуването й в уеб-сайта на телевизията. Своевременно bTV уведомява чрез електронна поща клиентите и агенциите за настъпилата промяна.

Тарифа за реклама в bTV, валидна от 1 септември 2017

Rate Card bTV, valid from Sep 1 2017

Тарифа за реклама в bTV, валидна от 1 август 2017

Rate Card bTV, valid from Aug 1 2017

Тарифа на бТВ Медиа Груп за изготвяне и предоставяне на копие от запис от предаване от телевизионна програма на бТВ Медиа Груп

Тарифа за изработка на платен репортаж в ТВ каналите на БТВ медиа груп, валидна от 01 януари 2013 г.

Тарифа за реклама в спортните първенства, Сезон 2016 – 2017

Sport Events Rate Card in bMG TV Channels, Season 2016-2017