.

Мая Манолова: Очакванията на хората, че ще реша проблемите им, наистина са огромни

Народът пита - омбудсманът отговаря