.

Време за отговори: Стефан Софиянски

Той гостува при Светослав Иванов