.

"Бригада Нов дом" запретна ръкави, за да преобрази дома на семейство Данчеви

Вижте с какви проблеми се сблъска бригадата на Караджов