.

Защо "бате" дразни старите и сприятелява младите?