.

Екатерина Захариева за невъзможната реформа

Очакван ли беше парламентарният вот?