.

Изборът между страха и хуманността

Дискусия с Мира Радева и Емил Джасим за толерантността ни към бежанците