.

Напрежение между Турция и Европейския съюз. Какви са рисковете за България?

Разговор с Горан Симеонов