.

Ради Найденов: Ако една страна не участва в интеграционните процеси, в политиките на ЕС, сама себе си изолира.

Във връзка с привикването на турския посланик Сюлейман Гьокче във Външно министерство Найденов отбеляза, че България е реагирала като страна-членка на ЕС