.

"Я кажи на тия хора" с Луиза Григорова и Кирил Ефремов