.

Днес всички говорят за... интернационалния ден на жената

Коментатори тази седмица са адвокат Ели Христова и актьорът Сашо Дойнов