.

Днес всички говорят за... терора в Лондон

Коментатори тази седмица са Божана Кацарова и Константин Вълков