.

Днес всички говорят за... вредата от седенето

Коментатори тази седмица са Станислава Цалова и Георги Вачев