.

Днес всички говорят за... жените изобретателки

Коментатори тази седмица са адвокат Ели Христова и актьорът Сашо Дойнов