.

Пътешествията на Иван Несторов-Амебата сред африканските джунгли