.

Старозагорец си направи музей на "малкия" алкохол