.

Вяра Тодорова е победителка в националната олимпиада "Знам и мога"