.

Haddaway: Никога през живота си не съм пял на плейбек