.

Защо протестира полицията?

Гостуват представляващите синдикалната федерация на служителите на МВР - Иван Сардаров и Борислав Мазнев