.

Изборите в първите часове от Плевен

Местен вот 2015