.

Лицето на света се променя

Дойде ли краят на мултикултурализма? Жени Марчева разговаря с Левон Хампарцумян, Максим Бехар, Нидал Хлайв и Милена Фучеджиева.