Правилни начини за изразяване на гнева

Разпознаване и признаване на гневното чувство помага

Снимка:Thinkstock/Getty Images

Във взаимоотношенията с другите се случва човек да изпитва чувство на гняв - да осъжда, да обвинява и да се самообвинява. Ако никога не сте били гневни за нещо, изглежда не сте били в живата реалност. Грешно е не това, че сте се разгневили, а това, че не си признавате гнева. Защото това е лъжа.

Когато сте гневни, достатъчно е да кажете "Гневен съм”. Кажете истината. Ако сте се разгневили, спрете да подхранвате недоволството си. Намерете конструктивен начин за изразяването му. Не може да работите върху гнева си преди да го признаете. Затова спрете да отричате гнева и да претендирате, че го няма. 

Лекарите смятат, че в голям процент причина за депресиите е именно потисната ярост. Тези, които се чувстват депресирани, трябва да се запитат: "Кое е това, което ме разгневява, а аз не мога да си го призная?

Някои хора в гнева си са саркастични. Подхвърлят язвителни думи и когато им отговорят, казват ”Само се пошегувах”. Това е реакция на хлъзгав човек, който не смее да си признае, че е гневен.

Други са като мъченици. Всеки път ще кажат: ”Ти си прав. Моя е грешката. Вината е моя”.

Има хора, които няма да признаят гнева си за нищо на света. Те го задържат в себе си, което си плащат с различни болести. Погълнатият гняв се натрупва като хроничен стрес - сърцебиене, стягане в гърлото и болки в гърдите, чувство за пълно изтощение и главоболие.

Не на гнева, но как