.

Господин Йовчев

Директор „Правни и бизнес отношения”, член на Борда на директорите

Господин Йовчев се присъединява към мениджърския екип на bTV Media Group през април 2014 г. на позицията директор „Правни и бизнес отношения". От юни 2017 г. е член на Борда на директорите на компанията. Той е и управител на Радиокомпания Си Джей, дъщерно дружество на bTV Media Group.

Господин Йовчев има над 10-годишен опит в телекомуникационната и медийната индустрия. Ръководил е отдел „Регулации“ в „Мобилтел", където е отговарял за цялостното съответствие между дейностите на дружеството, регулаторните изисквания и законодателството на ЕС.

Завършил е магистърска степен по „Бизнес администрация“ в Университета за национално и световно стопанство и магистърска степен по „Право“ в Софийския университет "Св. Климент Охридски".