Проф. Петър Стоянович е гост в "Лице в лице"

Очаквайте и младия юрист Добромир Първанов

На 19-и октомври в "Лице в лице":

Проф. Петър Стоянович, историк и бивш министър на културата, за Българската позиция по историческите спорове със Северна Македония и ОМО "Илинден" в Еврорезолюцията.

Очаквайте и младия юрист Добромир Първанов за проблемите в българската съдебна система и представата на младите хора за реформирането ѝ.