.

Въвеждането на системата "Бонус-малус" ще ви направи ли по-дисциплиниран водач?

Лице в лице с Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. И още: Какво мотивира един актьор и един рокер да станат кръводарители и знаем ли достатъчно за донорството?

Анкета
Въвеждането на системата "Бонус-малус" ще ви направи ли по-дисциплиниран водач?
Резултати