.

ДВАНАДЕСЕТИ БРОЙ (Втори сезон) – 25.05.2013 г.

ЕКИПЪТ НА "ПРЕДАЙ НАТАТЪК" ИЗКАЗВА СПЕЦИАЛНИ БЛАГОДАРНОСТИ НА СВОИТЕ ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ:

/благодетелите са описани по реда на излъчване на историите, в които са участвали, подпомагайки нашите герои/


1. Д-р Снежана Миленкович – директор на Дирекция социални подпомагане в Бургас

Благодарим ви за усилията, които положихте да намерите работа на Здравко! Благодарим и за поетия ангажимент, той да работи в дирекцията през следващите две години!

 

2. Д-р Кирил Младенов - управител на Бургаски минерални бани и целият екип на санаториума

Благодарим ви за 15-дневния курс на възстановяване и рехабилитация за нашия герой!

 

3. Г-н Стефан Колев - управител на фирма "Бургос строй" ЕООД, както и на целия екип

Благодарим ви за това, че взехте благородното решение да построите безвъзмездно и само за няколко дни, така необходимата рампа на стълбите пред входа на нашия герой Генчо!

 

4. Г-жа Магдалена Манолова – директор на териториална дирекция "Възраждане"

Благодарим ви за подкрепата във връзка с построяването на инвалидната рампа за Генчо!

 

5. Антоанета Бойкова и Димитър Делчев – двойка българи, които живеят и работят в Лондон

Благодарим ви, че изпратихте по екипа ни 2300 лева за Димитър и Даниела!

 

6. Г-жа Катя Русева - директор на частно училище "Елин Пелин" в град Стара Загора, както и целият екип на училището

Благодарим ви, че поехте ангажимента да се погрижите за образованието и възпитанието на 9-годишната Даниела от трети до седми клас!