Групово скубане на трева

Мястото е пясъчната ивица край летните сараи на Ахмед Доган

Групово скубане на трева! Мястото на нестандартната акция, която започва час преди обед, е пясъчната ивица край летните сараи на Ахмед Доган в Росенец.

През последните дни на плажа в Росенец се появи трева, която е обхванала цялата пясъчна ивица. Според организаторите на акцията пясъкът е изкуствено затревен с райграс, а целта е земята по крайбрежието да бъде определена като земеделска, а не като плаж. Това автоматично ще ограничи достъпът до нея. След протестите през лятото, Министерството на туризма възложи на Агенцията по геодезия, картография и кадастър да изготви специализирана карта на плаж Росенец. Картата е готова, но ивицата още не е вписана като плаж в кадастъра. Решението за това се оспорва от фирма, претендираща за собственост върху постройка на пясъка, която е обявена за събаряне. В мотивите за жалбата, представителят на фирмата – архитект Калин Тихолов, посочва, че теренът не е пясък, а самозалесила се територия, обрасла с дървета и храсти.