.

Стажантска програма отдел „Проучвания”

Защо да кандидатствате за този стаж?

Ще имате възможност да разберете как се създават и реализират рекламни кампании за популяризирането на програмата и позитивния имидж на всички канали част от bTV Media Group. Допълнително, Вие ще имате възможност да се научите да работите с данни, да ги разчитате правилно и да правите правилни заключения.  

Ние ви каним да станете част от нашия отговорен процес в звено PR на bTV Media Group, където ще имате възможност да придобиете безценни професионални умения и ще се научите да работите в бърза и динамична среда.

 Задължения на стажантите:

Основното задължение на стажантите е да помагат на екипа на отдел Проучвания като участват в изготвянето на доклади и справки за шестте канала и интернет сайтовете от групата на bMG Media Group. Също така, ще имат възможността да се запознаят с различни софтуери за обработка на рейтингови данни за телевизия и данни от проучвания за интернет и радио аудитория.

 

Продължителност на стажа:

Стажът е с продължителност 3 месеца. През този период кандидатите трябва да бъдат на разположение в телевизията не по-малко от 4 часа на ден (от понеделник до петък) в интервала между 09:00 и 18:00 ч. Това се случва след предварително изготвен и съгласуван с кандидата график. Стажът предоставя на кандидатите възможност да придобият ценен опит и професионални умения и се заплаща.Стажът предоставя на кандидатите възможност да придобият ценен опит и професионални умения и се заплаща – 100 лв/месец.

 Изисквания към кандидатите:

  • студенти, завършили трети курс (или младежи с активен интерес) в следните области: Маркетинг, Икономика, Бизнес Администрация или друга икономическа специалност;
  • много добри организационни и аналитични умения;
  • отлична езикова култура;
  • отлично владеене на английски език;
  • много добра компютърна грамотност ( MS Excel, MS Office, MS Power Point ).

 Притежаването на предишен професионален опит не е задължително.