Реклама

 

Според социологически проучвания първото впечатление решава в 90% изхода от интервюто за работа. Разбира се, че без подходящите знания и опит самото отиване на интервю е безпредметно. От вас се изисква внимателна подготовка да направите добро първо впечатление, особено когато за мястото има много кандидати.

Първото условие е добре написаното CV, а данните от него трябва да може да разкажете точно и бързо, независимо че са дадени в писмен вид.

Когато ви задават въпроси, свързани с досегашната ви кариера, бъдете добронамерени и ни най-малко критични към заеманата от вас позиция в предишната работа.

Снимка:Thinkstock/Getty Images

Вие сами знаете силните си страни. Те са опирните точки, на които трябва да наблегнете в интервюто за нова работа.

Не отказвайте предложената ви чаша вода, защото може от напрежението да ви пресъхне устата, ако разговорът е по-продължителен.

Не забравяйте да се усмихвате по време на интервюто, независимо от сериозността на тематиката. Всеки работодател иска приветливи служители. Дръжте се естествено. Използвайте жестове и мимики, когато това е възможно. Вие сте преди всичко човек.

Снимка:Thinkstock/Getty Images