Реклама

 

Фирмите все по-често прибягват до социалните мрежи LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+ при набиране на служители. Достатъчно би било да имате добър профил, за да ви поканят на интервю за работа. Както вие самите, работодателите също преглеждат профилите на другите хора, и на конкуренцията.

Намирането на работа чрез активността ви в социалните мрежи е част от технологичната революция на 21 век. Статус като този "От днес - без работа. Ако знаете нещо, дайте знак!”, може да ви свърши чудесна работа.

Според данни на Jobvite 2012 Social Recruitment Survey мрежата LinkedIn се използва в 93% от работодателите в САЩ за търсене на кадри, следвана от Facebook  и Twitter.

Присъствието ви онлайн привлича работодателите. Все повече този маниер за подбор на служители става популярен и у нас.

Снимка:Thinkstock/Getty Images

 

Постарайте се да приложите своите умения и знания в новостите и ИТ-технологиите.

Добре разработеният профил в LinkedIn може да бъде използван директно за кандидатстване за работа като мотивационно писмо, към което има и референции.

Виртуалното ви "Аз” трябва да бъде представено вярно, точно и убедително.

Поканете за приятели повече свои колеги, за да може да разчитате на тяхната препоръка и оценка.

Присъединете се и следвайте повече браншови  групи.

Коментирайте постовете с професионална информация и изразявайте своята позиция в областите на своята компетентност. 

Снимка:Thinkstock/Getty Images