Десислава Проева

Директор "Продажби"

Реклама

Десислава Проева е директор „Продажби“ в bTV Media Group от януари 2018 г. Преди това ръководи отдел „Телевизионни продажби“ от 2017 г., а от 2007-а е част от търговския екип на компанията.
 
Десислава Проева има над 10-годишен опит в сферата на продажбите и медиите, в осмислянето и реализирането на силно въздействащи рекламни стратегии. Интересите й са съсредоточени в съвременните методи на медийни продажби и стратегическото планиране.
 
Завършила е Университета на Саарланд, Германия, където придобива магистърска степен по бизнес администрация с фокус информационни системи и контролинг. Преминала е редица специализирани обучения и семинари по повод актуални тенденции в медийните продажби и рекламата.