bTV Репортерите: Невидимите деца

Къде са отишли милиони левове държавни пари, отчетени за хиляди нощувки в почивните бази на дружеството „Ученически отдих и спорт“?

Реклама

„От 2 юли 2019 г. до 30 юни 2021 г. дружеството "Ученически отдих и спорт" е поискало и получило от Министерството на образованието и науката плащане от над 9 млн. лв. държавна помощ за близо 300 000 нощувки на ученици в страната. При извършени одити служителите на дружеството не са представили счетоводни документи за приходи от доплащанията на учениците, нито хартиени, нито електронни регистри за настаняваните деца“, съобщи преди месеци МОН.

Къде са отишли милиони левове държавни пари, отчетени за хиляди нощувки в почивните бази на дружеството „Ученически отдих и спорт“?