Радостина Eнчева

Реклама

Радостина е директор на Историческия музей в Балчик. Един от откривателите на археологическите разкопки на “Храма на Кибела” и може би най-големия радетел за съхранението на културното ни наследство в региона. Емоционална и силна жена с обществено значима професия, уважавана от хората в града. В личен план Радостина отглежда двете си момчета сама и се справя с всяка житейска трудност. Тя е един от примерите за неуморни, честни и почтени българи, които застават зад големи и значими каузи и ги отстояват докрай.