Циркадните ритми - според древните знания на йога

Живот в хармония с природните ритми

Реклама

Ритъмът е универсално свойство на живата материя и ръководи процеси като дишане, сърдечна честота, растеж, развитие. Древното учение за йога носи знание за тази ритмичност още от древността, които познания са доказани в съвремието в редица солидни научни проучвания.

Повече по темата разбираме от Тодор Шабански, йога учител.