На какво се дължи появата на тревожност?

Коментираме тази тема с д-р Огнян Димов

Реклама

Тревожността е присъща за мислещите хора. И този, който не е докоснат от нея, носи безразличието на животно. Това са думи на френския философ и писател Жорж Батай.

Но тази тревожност има потенциала да ни разболява. И затова винаги е актуален въпрос можем ли да излезем от тази омагьосана спирала: безпомощност, депресия, страх, генерализирано тревожно разстройство и в крайна сметка болест.

Коментираме тази тема с д-р Огнян Димов.