В "Светът на здравето": Как да живеем в хармоничен баланс според източната философия?

В "Светът на здравето": Как да живеем в хармоничен баланс според източната философия?