Александър Налбантов за дипломата на Калина Илиева