Анжел Вагенщайн става на 89 години

Писателят разказва за себе си