Реклама

 

Ефективната работа с високи резултати се ражда в добронамерана работна среда сред екип от съмишленици.

Проявата на критичност към характера или качеството на работа на другите внася раздори и затруднява постиженията. Откровеният конфликт не е в полза на никого.

Сами не може да си дадете оценка дали сте интелигентни, креативни, енергични. Обикновено това разбирате от оценките и комплиментите на добронамерените хора около вас.  

Снимка:Thinkstock/Getty Images

Хора, които имат успешна кариера, работят с желание и харесват това, което вършат. При тях идва осенението за нови подходи и рационализации.

Където има оригинални идеи и решения, там царува духът на вдъхновението.

За да станете част от креативен екип помага особено сговорчивият характер, като всеотдайността към работата е на първо място.

Снимка:Thinkstock/Getty Images