Гр@мотни: дигиталният специалист Дан Хейгън за фалшивите новини

И още: за гласовите технологии в бъдещето

Дан Хейгън е специалист, който разбира от същината на рекламата и посланията, които ни карат да купуваме повече. Като директор на голяма компания, той гледа и анализира винаги крачка напред. От дълги години работи в сферата на рекламата в САЩ и в Лондон, където живее в момента. Печелил е редица награди за клиентите си. В момента е глобален стратегически директор на водеща дигитална маркетинг агенция.

"Фокусът ми е основно дигитални технологии и данни, но също се занимавам и с планиране и стратегии. Това, което обичам да правя, е да се опитвам да помогна на бизнесите да станат по-добри с помощта на комуникациите", поясни дигиталният специалист.