Здравето като енергиен баланс

Следва среща с Рушел Блаво – основател на Института по народна медицина в Петербург

Следва среща с Рушел Блаво – основател на Института по народна медицина в Петербург. Той е потомствен лекар и лечител, който обединява средствата на съвременната медицина и древните практики. Има патентовани разработки, пътувал е по света, за да изучава методиките на древните лечители. Автор е и на много книги на такава тематика. Според Рушел Блаво всяка болест е следствие от нарушения енергиен баланс в организма. И за да го възстанови и поддържа, човек трябва да работи не само над вътрешната си нагласа, но и над тялото и ума си.