Изгубени във времето: Каменното село Ненково

Щастие без обхват

Въжен мост от 80-те години свързва Ненково с останалия свят. В красивото каменно село хората живеят сякаш на въпреки. Нищо че няма път, нищо че няма обхват, нищо че почти никой не е останал.

Исмех Халил е човекът, който се грижи сърцето на селото да не спира да тупти.

Тютюнът и кравите са единственият поминък, откакто го има селото.