.

Дивата муха

Четвъртък 05:00 по Ring.bg

"Дивата муха" на пътешествие до Серес и околностите

Областта Серес е изпълнена с природни красоти, история, паметници и народни обичаи

Серес е с население около 80 000 души, като 10 000 от тях са студенти, което означава, че тук живеят много млади хора.

Град Серес се споменава още от Херодот, а по-късно от Тукидид и Тит Ливий.

През римско време тук е била една от четирите римски провинции на областта Македония. Според преданието самият апостол Павел е донесъл тук християнството, минавайки три пъти по пътя Егнатия.

Областта Серес е изпълнена с природни красоти, история, паметници и народни обичаи.