.

Дивата муха

Вторник 05:00 по Ring.bg

"Дивата муха" на пътешествие до Старо Железаре и Карлово (1 част)

Потопете се в красотата на този старинен исторически град

Карлово е разположен на 386 метра надморска височина и на 145 километра от София. Градът е възникнал в края на 14 век. От 1953 г. до 1962 г. носел името Левски град, след това отново му върнали старото име. В годините на Възраждането Карлово израснал като един от най-важните занаятчийски и духовни центрове. Тук се развивали медникарство, кожарство, златарство и други любопитни занаяти. По производство на гайтани Карлово държал първо място в Османската империя. Засаждането на маслодайната роза от Казанлъшко започнало тук преди повече от 300 години.