.

Херман Кох: Книгите ми са толкова интересни, защото не планирам

И как писателят използва моралните категории в книгите си?