.

Великолепният век: Кьосем - епизод 52

Кьосем заповядва да хвърлят Халиме султан в тъмницата