.

Вътрешен човек - епизод 37

Яшар иска да види сметката на Давуд

Яшар иска да види сметката на Давуд, а Джелял праща по петите на Алянак Сарп с надеждата да открие къде се крие Яшар. Сарп има идея как да измъкне Яшар от скривалището му, а Йешим моли Давуд да убие от Сарп, когото смята за заплаха за сина си Мустафа. Фюсюн вярва, че Сарп е виновен за стрелбата по Гьокан Демир и се отказва от сина си. Баръш е натоварен с трудната задача да се грижи за болния Джошкун, който се преструва, че си е загубил пaметта. Дежелял е убеден, че Мерт преследва свои цели и вече не му се подчинява. Сарп използва Джошкун, за да се добере до Яшар. 

bTV Plus