.

Чудовища, не будители

Коментар на водещия на "120 минути" Светослав Иванов